Děkujeme sponzorům a partnerům za jejich podporu:

 

 

Tábor 2019 - Aktuálně

Prázdniny se nezadržitelně blíží, víte, že do začátku tábora zbývá už jen:

Pokud se Vám naše nabídka letního tábora líbí a přesvědčili jste své dítě nebo dítě přesvědčilo Vás, držte se dále pokynů v této sekci. Zde najdete všechno, co potřebujete vědět pro letošní rok – co zabalit do kufru, jak postupovat při přihlašování dítěte, jaká jsou nezbytná potvrzení atd. Pro rodiče dětí, které jedou na tábor poprvé a chtějí se blíže seznámit s provozem tábora, jsou určeny informace O táboře. V nich je obšírně shrnuto, jak tábor probíhá, jak je zajištěn z hlediska bezpečnosti, stravování, hygieny, na co je dobré děti před odjezdem připravit apod. Pokud přesto budete mít nějaké dotazy či pochybnosti, určitě neváhejte a kontaktujte nás.

o táboře v kostce

Termín tábora: 30.6.–13. 7. 2019
Místo tábora: Dolní Světlá v Lužických horách
Typ tábora: stálý stanový
Cena: 4200 Kč

krok za krokem na tábor

 1. V první řadě je důležité vyplnit Závaznou přihlášku a poslat ji do 31.března na jednu z níže uvedených adres (nenechávejte to na poslední chvíli, kapacita tábora je omezena a plno bývá už i několik měsíců před táborem). Její součástí je i dokument Nezbytné informace (nejen) pro rodiče, které si vytiskněte a pečlivě pročtěte (seznámení s nimi stvrzujete v přihlášce svým podpisem, proto jim věnujte maximální pozornost). Vytištěnou Závaznou přihlášku vyplňte a co nejdříve odešlete nebo odevzdejte na jednu z níže uvedených adres:

  Iva Nechutná (Zahradníčková)
  Vančurova 604
  471 54 Cvikov

  Šárka Skůpová (Barešová)
  Janáčkova 287
  251 01 Říčany u Prahy

  V rámci ušetření vašich peněz a našeho času neposílejte přihlášku, ani další dokumenty doporučeně. Takováto pošta bude nevyzvednutá vrácena zpět odesílateli.

  Pro doručování dokumentů upřednostňujeme adresu paní Nechutné.

  Údaje vyplňujte prosím poctivě, zatajení důležitých informací o zdravotním stavu dítěte nebo jiných problémech může zkomplikovat práci nám, i ohrozit Vaše dítě.

 2. Kromě přihlášky budete potřebovat Potvrzení od lékaře a Zplnomocnění zdravotníka, které je nutno odevzdat nebo zaslat na výše uvedené adresy nejpozději do 31. května, a to s datem návštěvy u lékaře v měsíci květnu, a Prohlášení zákonných zástupců, které se vyplňuje a odevzdává v den odjezdu. Potvrzení od lékaře má platnost jeden rok. Takže ho doporučujeme ofotit a můžete ho využít třeba na školu v přírodě či lyžařský výcvik.
  Do 30.dubna nezapomeňte také uhradit částku 4200 Kč na účet tábora 2600232656/2010, jako variabilní číslo použijte rodné číslo dítěte


 3. Před odevzdáním přihlášky je dobré se též seznámit s Táborovým řádem a Režimem dne, které stanoví pravidla chování dětí i vedoucích během táborového pobytu.  Chtěli bychom Vás upozornit na úplný zákaz mobilních telefonů na táboře. Podrobnosti a odůvodnění tohoto zákazu se dočtete zde

Ke stažení

nezbytné informace (nejen) pro rodiče

Tento dokument doporučujeme vytisknout a pečlivě pročíst. Zvláště pak dodržte seznam věcí, který je důležitý pro bezproblémový pobyt Vašeho dítěte na táboře. Řádně vyplněnou přihlášku odevzdejte nebo zašlete na výše uvedenou adresu, nejpozději však do 31. března.

závazná přihláška

Řádně vyplněnou přihlášku odevzdejte nebo zašlete na výše uvedenou adresu, nejpozději však do 31. března.

Potvrzení od lékaře *

Potvrzení je třeba doručit nejpozději do 31. května na výše uvedené adresy. Má platnost jeden rok (pokud dítě užívá léky, je třeba před odjezdem informovat o případných změnách v užívání a dávkování léků).

* nevyžadujeme "náš" formulář, pokud lékař vystaví vlastní formulář s uvedenými informacemi

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

Prohlášení je nutné řádně vyplnit a odevzdat před odjezdem autobusu nebo při příjezdu dítěte na tábor (v případě vlastní dopravy).

Zplnomocnění zdravotníka

Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu akce a určení osoby přítomné při poskytování zdravotních služeb nezletilému.

Storno podmínky

Podmínky pro případné finanční vyrovnání pokud se vaše dítě nebude moci zůčastnit tábora. Součást závazné přihlášky.

Pro vedoucí a praktikanty