Děkujeme sponzorům a partnerům za jejich podporu:

 

 

O táboře - co potřebujete vědět

Každý rodič chce najít pro své dítě ideální tábor, který splňuje jak jeho požadavky, tak představy dítěte, a to pokud jde o kvalitu tábora i jeho bezpečnost. Je to pochopitelné, své dítko svěřuje na čtrnáct dní do rukou jiných lidí, a chce proto mít jistotu, že všechno proběhne v pořádku. Následující informace a rady jsou určeny nejen rodičům, kteří si náš tábor našli přes internet a chtějí si udělat jasnější představu o prostředí a chodu tábora, ale i těm, kteří už nás znají a své ratolesti s námi posílají na tábor pravidelně. Dozvědí se tu, jak je o děti postaráno z hlediska bezpečnosti, hygieny a stravy, kdo tvoří tým vedoucích a praktikantů, ale třeba také to, proč je lepší nedávat dětem na tábor mobil nebo na jaké věci nezapomenout při balení.

Bezpečnost dětí na táboře

I když drobným úrazům se nemůžeme nikdy úplně vyvarovat, snažíme se, abychom zraněním a nebezpečným situacím předcházeli. Ještě před začátkem tábora jsou všichni vedoucí i ostatní personál proškoleni, jak se chovat v krizových situacích. Jsou domluveny postupy v případě úrazu, nenadálé změny počasí, požáru, přítomnosti cizí osoby nebo zvířete v okolí tábora atd. Jsou dána jasná pravidla pro pohyb v okolí tábora, přesun po silnici, noční hry, koupání, střelbu ze vzduchovky (luku), práci s nožem, sekyrou a pilou, rozdělávání ohně a další aktivity. Znalost prostředí a dlouhodobá práce s dětmi nám napomáhá při předcházení úrazů u zvláště rizikových činností. Zde bychom chtěli požádat o spolupráci i Vás, usnadníte svému dítěti pobyt na táboře i tím, že mu ukážete, jak se myje nádobí (ešus po jídle), škrábou brambory, zachází s nožem, popř. sekerou.

Bezprostředně po příjezdu na tábor jsou děti seznámeny s pravidly bezpečnosti a chování na táboře i mimo něj. Táborový řád dále striktně zakazuje šikanu, alkohol, kouření, jiné drogy, sex, ničení přírody apod. Porušení těchto pravidel může být potrestáno až vyloučením dítěte z tábora. Hlavní vedoucí také kontroluje oddílové vedoucí, zda se řídí dohodnutými pravidly bezpečnosti a danými postupy.

Oddílový vedoucí má celý den přehled o dětech ze své družiny – během plánovaného programu (celotáborová hra, sportování, jiné hry), během osobního volna dětí (po obědě, před večeří), v noci je pověřen vždy jeden vedoucí noční službou (je k dispozici noční hlídce z řad dětí). Dětem na dobu tábora sjednáváme úrazové pojištění u Kooperativy.

Personální zajištění

Hlavní vedoucí má dlouholeté zkušenosti v práci s dětmi. Někteří z vedoucích mají pedagogické vzdělání, ostatní mají dlouholeté zkušenosti s přípravou a organizací letních táborů a prací s dětmi. Praktikanty vybíráme většinou z řad dětí, které nám na táboře odrostly. Je to jeden z motivačních prvků pro náctileté, příští rok se mohou zařadit mezi ty, kteří tábor připravují, a vyzkoušet si to z druhé strany. A je to přínosné také pro nás, protože budoucí instruktory dobře známe, víme, co od nich můžeme očekávat i jaký mají vztah k dětem.

Náš tábor je založen na zodpovědném přístupu všech vedoucích, proto i během roku probíhají školení a kurzy zvyšující a procvičující odbornost vedoucích. V letošním roce jsme například absolvovali řadu seminářů na akci CVVZ (Celostátní velká výměna zkušeností), na které se každoročně setkávají pracovníci s dětmi a mládeží z celé ČR (jen namátkou uvádíme několik kurzů z našeho programu: práva a povinnosti pracovníků tábora, havarijní situace na táborech, psychologie dětí, komunikace a spolupráce v týmu…) Před začátkem každého letního tábora probíhá osvěžení znalostí vedoucích z bezpečnosti na táboře a poskytnutí první pomoci. .

Více o jednotlivých vedoucích se dozvíte kliknutím na odkaz Náš tým.

Zdravotní zabezpečení

Po celou dobu trvání tábora je přítomna na táboře zdravotnice, která eviduje všechny zdravotní informace od lékaře a rodičů, zajišťuje podávání léků, ošetření, kontroly u dětského lékaře nebo u specialisty při zdravotních obtížích dětí. Kromě toho dohlíží také na to, aby děti pravidelně pily (zvláště v horku), přiměřeně se oblékaly, dodržovaly hygienu (mytí rukou před jídlem, koupání). Doprovází děti rovněž při výletech, a pokud zrovna jiná povinnost nedovolí, je s dětmi někdo, kdo je proškolen v poskytnutí první pomoci. Rodičům na konci tábora vrátí zdravotní dokumentaci a předá záznam o zdravotních potížích dítěte (nemoci, úrazech, počtu klíšťat). V případě úrazu, nebo vážnějších zdravotních potíží je zdravotní středisko v Novém Boru, případně nemocnice v České Lípě, vzdálená 20 km.

Rady zdravotnice – pokud si nejste 100% jisti zdravotním stavem dítěte, je lepší jeho nástup na tábor o den či dva oddálit a dítě doléčit. Na táboře se nedoléčí (spíše naopak) a může nakazit i ostatní děti, a hlavně si tábor neužije. Pokud dítě bere nějaké léky, nedávejte je dětem, ale zdravotnici a raději upozorněte i na menší problém.

Každý vedoucí na našem táboře má v souladu s ustanovením § 10 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, platné lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti pracovat s dětmi.

Okolí tábora a jeho dispozice

Tábor je zasazen do krásné přírody Lužických hor, přímo pod jejich nejvyšší horu Luž. Naše sdružení si pronajímá louku v katastrálním území Dolní Světlá. Až do tábora vede pouze polní cesta, opatřená zákazem vjezdu, není zde žádný provoz motorových vozidel. Louky (včetně té, na níž je umístěn náš tábor) a lesy v okolí tábora leží v CHKO Lužické hory. Okolí je z větší části zalesněné a kopcovité. Většina míst v okolí je dostupná po lesních nebo polních cestách, na silnice se s dětmi dostáváme jen zřídka, při pěším výletu nebo ji přecházíme cestou na koupaliště. Severně, 300 m od tábora probíhá státní hranice s Německem. Tábor se koná na tradičním, léty prověřeném místě, nemusíme čelit přírodním pohromám, jako jsou záplavy, vichřice… Protože se ale jedná o horskou oblast, teploty bývají o několik stupňů nižší než v nížině. V zájmu pohodlí svých dětí s tím při balení oblečení počítejte.

Areál tábora má značnou rozlohu, tvoří ho převážně travnaté prostory, ohraničené lesem a potokem. V těchto přesně vymezených hranicích mají děti možnost se pohybovat zcela volně. Většina oddílové činnosti probíhá v okolních lesích a na loukách, vždy pod dozorem oddílových vedoucích. V areálu tábora na provizorních sportovištích se uskutečňují většinou jen hry se sportovní tematikou. Při deštivém počasí je možnost hrát hry a sdružovat se v týpí, kde se dá rozdělat oheň, zahřát se a usušit oblečení a boty. Krytým prostorem je také jídelna.

Vybavenost tábora

Náš tábor je tzv. táborem na zelené louce. Znamená to, že před začátkem tábora a po jeho skončení se na místě nenachází nic, vyjma dřevěné kuchyně. Vše ostatní si vozíme s sebou a úkolem vedoucích a dalších spřízněných osob je tábor s veškerým zázemím postavit a po odjezdu dětí také zbourat. Toto však v žádném případě nesnižuje kvalitu ubytování, stravování apod. Všechno vybavení je bezpečné, čisté a dobře udržované. Od roku 2004 se nám pravidelně daří získávat granty na provoz od města Říčany a i díky nim bylo možné obměnit všechny stany s podsadami, nakoupit plachty na mycí, sportovní a zásobovací stan a opravit letitou kuchyň. Suché záchody jsou také nové.

Všechny prostory, ubytovací, jídelna, hygienické zázemí i sportoviště, jsou udržovány v souladu s Vyhláškou 148/2004 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti a jsou denně uklízeny. Do úklidu veřejných prostor jsou v rámci výchovných metod zapojovány i děti. Každý rok je náš tábor kontrolován (v rámci neohlášené návštěvy) krajskou hygienickou stanicí – nikdy nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Vzhledem k tomu, že se tábor nachází v chráněné krajinné oblasti, provádějí zde namátkové kontroly také ochranáři ze Správy CHKO Lužické hory – i tady jsme prošli vždy na jedničku.

K dispozici je dětem i stan se sportovním vybavením, takže si mohou půjčit míče, chůdy, kroket,... . Mohou si také vyzkoušet chůzi na slackline.

Ubytování, stany

Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových stanech s dřevěnou podsadou. Podsada je cca 75 cm vysoká s dvířky v přední části. Po stranách jsou dvě postele, na zemi dřevěné podlážky. Prostor od země k spodní hraně postele je cca 25 cm. Pod postel se vejde kufr běžné velikosti, pytel na špinavé prádlo, boty i holinky. Je lepší dítěti zabalit věci do starého kufru než do sportovní tašky, která je většinou příliš vysoká a dítě ji musí mít v nohách postele, protože pod postel se mu nevejde. Postel má rozměry 80 x 200 cm, spodní desku dvoří rošt z prken. Nejlépe je vybavit děti „klasickou“ gumotextilní matrací o rozměrech zhruba odpovídajících konstrukci postele, dělenou na dvě nebo tři části. Máme špatné zkušenosti s tenkými plastovými matracemi, které se snadno protrhnou nebo často ucházejí a spaní se pak stává nepohodlným. Vhodná nejsou ani „nafukovací letiště“ známá z televizních reklam, komfort je sice nepopiratelný, ale veškerý prostor stanu pak zabírá pouze matrace, která se může z roštu snadno překlopit a značně omezuje i pohyb dítěte v jeho příbytku. Pro příjemný spánek vybavte dítě i malým polštářkem.

Spacák – jak bylo již výše zmíněno, tábor se nachází v Lužických horách, kde noci bývají chladné, proto by děti měly mít kvalitní spacák. Nejlepší jsou spacáky typu mumie se zipem, z dutého vlákna, teplota komfort +5°C. Dobře zahřejí, nenasáknou tolik vlhkosti jako péřové spacáky a snadno prosychají.

Ve stanu je polička na odložení nádobí, hrnečku, baterky, pastelek a jiných důležitých věci. Konstrukce stanu také umožňuje napnout ve stanu nebo mezi stany sušicí šňůru.

Pro dobrovolníky je velkým dobrodružstvím spaní v týpí nebo pod širákem.

Stravování

Stravování odpovídá stravovacím návykům v naší zemi a je v souladu s Vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídlo děti dostávají 5x denně a jedná se o snídani, lehkou svačinu (zpravidla ovoce a zelenina), oběd (polévku a hlavní jídlo), odpolední svačinu a večeři. Pro dojedení, obzvláště chlapců ve vývinu, je kdykoli k dispozici namazaný chleba. Každý má možnost říct, kolik sní, a kdo chce, dostane přidat. Do nechtěného jídla děti nenutíme a snažíme se vyvarovat méně oblíbených jídel. Dětem alergickým je nabídnuto alternativní jídlo. Děti je třeba vybavit nejlépe klasickým ešusem, příborem, včetně čajové lžičky, a plecháčkem nebo plastovým hrnečkem dostatečného objemu s ouškem. Plastové misky nejsou vhodné, protože nemají držadlo a zejména u polévky se děti mohou polít nebo opařit. Děti si po jídle myjí své nádobí samy, proto je dobré je na to již doma připravit.

Jídla je skutečně dostatek, pro chuť můžete přibalit dětem pár sladkostí – ideální jsou balené bonbóny (Bonpari), tatranky a jiné balené oplatky a tyčinky. Balení by mělo být vždy menší, aby děti snědly sladkost najednou nebo se stačily podělit s ostatními. Zbytky sušenek, oplatek a brambůrek pod postelí, hned vedle špinavého prádla jsou lákadlem a pozvánkou pro mravence a jiné živočichy žijící s námi v přírodě. Vhledem k ubytování ve stanech, kde při poledním slunci teplota může stoupnout nad 30 °C, není vhodná ani velká zásoba čokolády.

Zdroj pitné vody a mytí

Objekt tábora není trvalou stavbou, neprobíhá zde celoroční činnost, proto zde není zaveden vodovod ani elektrický proud. Zdrojem pitné vody je pro nás obecní vodovod, kam se dle potřeby zajíždí s padesátilitrovými barely. S pitnou vodou je nakládáno v souladu s vyhláškou 252/2004 Sb. k pitné vodě. Pitná voda se užívá na vaření, mytí nádobí a čištění zubů. Na mytí a ostatní potřeby se používá voda z potoka, který protéká táborem. Výhodou horské oblasti je dobrá kvalita a čistota této užitkové vody. Potok vytéká z tůně nedaleko nad táborem a ve směru od prameniště k táboru není žádný přírodní ani umělý znečišťovatel.

Mytí probíhá ve speciálním mycím stanu. Na zemi jsou položeny hoblované, lakované podlážky, jsou zde stoly a šňůry na odložení věcí. Vlastní mytí se odehrává ve dvou dětských vaničkách, do kterých se dětem nanosí teplá voda (každé dítě má samozřejmou svou vaničku a děti se vesměs myjí po dvou, větší po jednom). Na menší děti dává při mytí pozor zdravotnice. Pro větší děti je k dispozici táborová sprcha. Horská voda z potoka je poměrně tvrdá, proto je lepší, když děti používají klasické tuhé mýdlo, které lze z těla smýt snadněji než mýdla tekutá. Čištění zubů probíhá hromadně každé ráno a večer.

Co do kufru?

Aby pro vás bylo balení snadnější, připravili jsme pro vás v záložce Co si zabalit s sebou na tábor seznam věcí, které by v kufru neměly chybět. U řady z nich je i podrobnější komentář. Mnohým nepříjemnostem a ztrátám předejdete, když dětem označíte věci jménem nebo znakem (to se týká zejména hrnků a ešusů).

Několik doporučení k balení kufru: kufr balte společně s dítětem, nejlepší je, když si věci ukládá samo, aby vědělo, kde co má. Následujících čtrnáct dní si bude muset v kufru hospodařit bez vaší pomoci a je to přece jen něco jiného než doma ve skříňce. Na dno kufru dejte dítku jedno lepší oblečení (do civilizace – k lékaři, na výlet). Máme zkušenost, že dítě vždy sáhne po první věci na vrchu kufru, a tudíž první dvě trička a tepláky jsou zvláště u malých dětí většinou na odpis (smůla se dobře čistí jedlým olejem, ale musíte oblečení pak ihned dát do pračky, abyste na něm nakonec neměli pro změnu mastnou skvrnu). Ponožkami a spodním prádlem nevyplňujte mezery, dejte je raději do igelitové tašky. Většině dětí se potom lépe hledají.

V seznamu věcí do kufru najdete mimo jiné také položku boty – k tomu jen dodatek: pokud chcete dát dítěti boty na „dochození“, je třeba mu přibalit i jiné lepší. Většinou tyto boty po třech dnech běhání v lese „odejdou“ a dítko pak nemá co na nohy.

A ještě maličkost – pokud vás poprosíme, abyste dítěti s sebou přibalili například prostěradlo, které bude sloužit k výrobě kostýmu, počítejte s tím, že se vám pravděpodobně nevrátí v původním stavu. Děti si většinou kostýmy poupraví k obrazu svému stříháním, kreslením apod. Tak se na ně nezlobte a buďte rádi, že jsou kreativní.

Pokud jde o finanční obnos, který dětem dát s sebou jako kapesné, je zcela dostačující částka do 200 Kč. Tyto peníze děti většinou využijí na nákup brambůrků, zmrzliny nebo limonády (příp. drobných dárečku pro rodiče). Jinak dítě nemá na táboře žádné jiné výdaje (veškeré vstupy a doprava jsou mu placeny).

Kontakt s dítětem

Mnoho rodičů asi jako první věc napadne, jestli dát s sebou dítěti na tábor mobil. Po dlouhém zvažování všech pro a proti jsme se letos přidali k mnoha dalším táborům a rozhodli se pro úplný zákaz mobilů.

Bohužel docházelo k situacím, kdy děti kvůli mobilu nedodržovaly noční klid, sekaly dříví s mobilem u ucha nebo problémy (např. vyfouklou matračku) namísto se svým vedoucím řešily s rodiči… Je toho na celou stránku. Přístroj navíc dítě rozptyluje od táborového programu (neustále kontroluje sms, hraje hry apod.), nepřispívá k začlenění do kolektivu, nemluvě o tom, že telefonáty s rodiči mají na psychiku dítěte spíše negativní vliv a stesk po domově výrazně prohlubují. (Více o problematice mobilů na táboře si můžete přečíst např. na http://taboryprodeti.cz/smysl-taboru)

Vzpomeňte si na svoje táborové pobyty – žádný mobil jste s sebou taky neměli a přežili jste! Samozřejmě chápeme váš argument, že je dneska jiná doba, ale můžete kdykoliv zavolat hlavní vedoucí, která vám ráda poskytne informace o vašem dítěti.

Komunikace prostřednictvím dopisů a pohledů se možná někomu zdá zastaralá, ale o to je krásnější. Dítěti přinášejí více radosti a kladou na něj menší psychickou zátěž než rozhovor mobilním telefonem. Děti si mohou dopisy, které jsou předávány na večerním nástupu, číst několikrát dokola, pochlubit se krásným obrázkem. Zvláště u menších dětí pište často, možná ani netušíte, jak toužebně jsou očekávány i ty nejbanálnější zprávy z domova. První pohledy můžete poslat už ve čtvrtek před odjezdem, protože na začátku tábora bývají svátky a některé děti pak čekají i týden na pohlednici. Poslední poštu naopak posílejte nejdéle ve středu, později poslané dopisy už svého adresáta nezastihnou. Nedivte se, když vám dítko nepíše – děti na to většinou nemají čas (a to je dobře) anebo prostě pohled zapomenou odnést do schránky a vy ho pak najdete při vybalování kufru. V dopisech nesdělujte špatné zprávy, např. že dítěti umřelo oblíbené zvířátko (na špatné zprávy je vždycky času dost). Pokud chcete být o dítěti informováni, je samozřejmě možné v průběhu tábora telefonicky kontaktovat hlavního vedoucího. Stejně tak nedoporučujeme – s ohledem na ostatní děti, průběh her a plynulý chod tábora – návštěvy rodičů ani jiných příbuzných na táboře. Pokud potřebujete dítěti něco doručit, rádi se s Vámi setkáme mimo tábor. V žádném případě Vám nemůžeme ani nechceme bránit v kontaktu s dítětem, ale bude lepší, pokud k němu dojde mimo tábor a ostatní děti toho nebudou svědky, protože to u nich vyvolává lítost.

Spojení na rodiče v době tábora – dejte opravdu číslo člověka, který bude v dosahu (ne svoje, když víte, že budete třeba na horách bez signálu).

Organizace tábora a jeho struktura

Náš letní tábor se řídí táborovým řádem a platnou legislativou České republiky. Celodenní aktivity se řídí režimem dne, kdy po budíčku následuje rozcvička, ranní hygiena, snídaně. Po snídani mají děti čas na úklid stanů a jejich okolí, následuje dopolední program. Okolo poledne se podává oběd, následuje polední klid (cca 1,5 h). Odpolední program je většinou rozdělen na dvě části odpolední svačinou. Před večeří mají děti osobní volno, po večeři následuje večerní program nebo táborák. Před večerkou děti čeká ještě povinné čištění zubů a pak hurá do spacáků.

Pro denní program, soutěže a hry jsou děti rozděleny krátce po příjezdu do družinek. Družinky jsou smíšené, jak pokud jde o věk, tak pohlaví. Každá družina má svého vedoucího a praktikanta, kteří se o ně starají po celou dobu tábora. Na ně se mohou děti obracet se svými přáními, otázkami i stesky. Vedoucí také dohlíží na to, jak se děti v jeho družině oblékají, myjí, jedí, usínají, i třeba píší domů. Vedoucí s praktikantem jsou nejbližší osoby po celých 14 dní dítěte na táboře a dá se říci, že po tu dobu substituují rodiče. Aby se vedoucí všem dětem mohli dostatečně věnovat, máme družiny pouze po deseti dětech.

Kromě vedoucích a praktikantů se o každodenní program a celotáborovou hru stará sehraný tým dvou osob, dále je zde samozřejmě zdravotnice, hlavní vedoucí, pracovník technického zabezpečení a dvě kuchařky.

Program

Program letního tábora je koncipován jako celotáborová hra na dané téma (viz celotáborové hry minulých let). Nosnému tématu přizpůsobujeme celý chod tábora, hry i činnosti zcela všední, jako rozcvičky nebo škrábání brambor. Program je připraven tak, aby byl pro děti zajímavý a zároveň přínosný. Celkově je velmi nabitý, ale zároveň ho uzpůsobujeme aktuální situaci (únava dětí, počasí), děti vždy mají dostatek času na odpočinek a regeneraci.

Do programu zařazujeme zpravidla dva výlety – zde bychom znovu chtěli apelovat na rodiče, aby své ratolesti vybavili pevnou obuví (pohorky, šněrovací botasky), v které je možno ujít cca 15 km, aniž by se dítěti udělaly puchýře. Pro zpestření zařazujeme tradiční i netradiční sportovní hry, koupání, noční hry, několikrát za tábor bývá táborák s kytarou. Velmi se nám osvědčilo také konání večerního programu (neboť obzvlášť v tuhle dobu přichází na děti stesk po domově), který si buď děti připravují ve spolupráci s praktikanty, nebo jej naopak vymýšlejí vedoucí pro děti, většinou při něm zažijeme spoustu legrace a na chmury pak není ani pomyšlení. Vždy máme také v zásobě dostatek her pro deštivé počasí.

Samozřejmě nechybějí ani noční bojovky – děti se na ně velmi těší a i přes trochu strachu na začátku se všechny vydají na trasu a po jejím skončení už se ptají, kdy bude další. Noční hru zařazujeme většinou v druhé půli turnusu a vedeme ji okolím tábora, které děti již dobře znají. Po celé trase jsou skrytě (i viditelně) vedoucí, kteří dbají na bezpečnost a na to, aby děti nesešly z cesty. Pokud má Vaše dítě nějakou fobii a nepřejete si, aby se noční hry zúčastnilo, napište nám to do přihlášky.

Stejně tak k táboru neodmyslitelně patří noční hlídky. Má své kouzlo procházet v noci spící tábor a překonávat trochu toho strachu, jestli za stromem někdo nečíhá nebo jestli ten zvuk byl opravdu jenom ježek. Jde hlavně o posílení dětského smyslu pro odpovědnost a překonání strachu. Aby se několikrát za tábor vystřídaly všechny děti, hlídá vždy dvojice a hlídky se mění po jedné hodině. Jak už bylo zmíněno, vždy je určen vedoucí noci z řad mužského osazenstva, kterého hlídka budí v případě mimořádné události (nebo jen strachu).

Zakončení tábora je pro děti velmi atraktivní až strhující, v duchu olympiády, táborové pouti, večerního divadla nebo noční hry. Vzhledem k přírodním podmínkám a nepřítomnosti elektrického proudu v našem programu nenajdete disco.

Výchovné cíle

Náš tábor nemá za cíl suplovat dětem školu, vztah mezi dítětem a vedoucím je kamarádský, nikoli na bázi „učitel-žák“. Kolektiv vedoucích je smíšený (zhruba polovina muži a poloviny ženy) a i věkově různorodý. Naší snahou je v dětech rozvíjet vlastnosti, jako je týmový duch, samostatnost, zdravé sebevědomí, schopnost řešit nenadálé situace, fyzická zdatnost, kreativita, hravost, komunikativnost… Znalosti (o přírodě, orientaci, šifrách, uzlování atd.) dítě získává hravou, zcela nenásilnou formou, vždy ve spojitosti s konkrétní situací, tak aby dokázalo teoretické vědomosti uplatnit v praktickém životě. Naším cílem je děti motivovat, do žádných aktivit je nenutíme, místo trestů hledáme jiná, alternativní řešení (nahromaděnou energii dítěte se snažíme směrovat pozitivně apod.). Proto i my budeme rádi, pokud nás upozorníte na možné prodělané otřesy v životě dítěte (např. nedávné úmrtí v rodině), případně problémy v chování – vedoucí, který je o těchto věcech obeznámen, může daleko lépe s dítětem pracovat, předcházet nepříjemným situacím a lépe reagovat na neadekvátní jednání dítěte.

Složení a věk dětí

Naší snahou je, aby děti byly maximálně spokojené a vracely se na náš tábor i v dalších letech. To se nám z větší části daří, kolektiv dětí je ze 70 % stálý. Věková skladba je zhruba od 8 do 15 let. Tato hranice je jen orientační, zvláště pokud jde o spodní hranici, je důležité, aby se děti o sebe dokázaly v základních věcech postarat (obléknout se, najíst se, uklidit si věci apod.). Máme zkušenosti, že mladší děti obtížně zvládají pro ně úplně neznámé prostředí, bydlení ve stanech a život v „přírodních podmínkách“ (pro nás je určující formální hranice – dítě by mělo být alespoň po první třídě, ale zda je na takový tábor připravené, posoudíte nejlépe vy jako rodiče na základě výše uvedených informací – ze zkušenosti doporučujeme na dítě nespěchat a v případě pochybností jeho pobyt o rok odložit, ušetříte je tak zbytečným traumatům a za rok bude na táboře určitě spokojené a nadšené). Pro úplné nováčky je dobré, když jedou s kamarádem, kamarádkou nebo sourozencem (ale není to nutností). Do stanů rozdělujeme děti podle pohlaví a věku a snažíme se, aby kamarádi bydleli společně. Naopak do skupinek děti rozdělujeme podle mnoha dalších kritérií, takže nelze zajistit, že kamarádi budou ve stejné družince (přesto i tak budou mít mnoho příležitostí k setkávání – ať už během odpoledního klidu ve stanu nebo při společném programu a dalších aktivitách). Záleží také na Vás, na rodičích, jak dítě na tábor připravíte a naladíte.

Cena

Je cena přiměřená? Tuto otázku si klademe každý rok při schůzi občanského sdružení, kde se řeší termín konání akce, náklady na opravy, investice, personální zajištění a právě cena na nadcházející rok. Protože jsme neziskovou organizací, jejímž hlavním posláním je právě zřizování a zajištění čtrnáctidenního letního tábora, veškeré finanční prostředky putují právě na tuto akci, ať už jde o náklady za stravování, výlety, upomínkové předměty dětem, ale také např. nájem pozemku, opravy stávajícího vybavení či investice do nového zařízení, díky nimž se zázemí a ubytování dětí neustále zkvalitňuje. Pokud jste v předchozím výčtu nenašli položku „odměny vedoucím“, je to skutečně tak, veškerý personál tuto činnost vykonává bez nároku na odměnu a ze své dovolené. Vašim dětem můžeme nabídnout klasický tábor v přírodě, s tematickým programem, při dodržení všech hygienických a jiných právních norem za cenu odpovídací nákladům za poskytované služby.

Pokud si stále nejste jisti nebo nechcete vybírat tábor jen podle internetových stránek, je možné nás kdykoli kontaktovat. Rádi Vám zodpovíme jakékoli otázky.